Oferta

Przedsiębiorstwo prowadziło i aktualnie prowadzi kompleksową obsługę inwestorską lub kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją obiektów:

  • oświaty: Szkoły Podstawowe, Sale Sportowo-gimnastyczne pełnowymiarowe z kompleksowym wyposażeniem, Gimnazja
  • użyteczności publicznej: bankowe, domów pomocy społecznej,  handlowo-usługowe, administracyjne oraz obiekty kultury-rozbudowa i modernizacja Teatru
  • budownictwa mieszkaniowego z infrastrukturą techniczną
  • Zakładu Przetwórstwa Mięsnego, Realizacja przetwórni Miodu i Produktów Pszczelich .
  • nowobudowanych oczyszczalni ścieków, modernizacji istniejących          oczyszczalni ścieków, budowanych i modernizowanych Stacji Uzdatniania Wody
  • infrastruktury technicznej: ulice, drogi, place postojowe, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowe, gazowe, sieci ciepłownicze, przepompownie ścieków, kotłownie, wymiennikownie

 

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe

"INWESTPROJEKT"

Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 13

10-444 Olsztyn

 +48 89 533-14-04, +48 89 533-15-41