O nas

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Usługowe „INWESTPROJEKT”  
Sp. z o.o. w Olsztynie świadczy usługi w zakresie:

    Pełnienia kompleksowej obsługi inwestorskiej jako inwestor zastępczy lub prowadzenia kompleksowego nadzoru inwestorskiego.
    Kompleksowych opracowań projektowych

 
OPIS I CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Usługowe „Inwestprojekt” jest  kontynuacją firmy z tradycjami od 1966 r. jako wiodące biuro projektów i inwestor zastępczy spółdzielczości mieszkaniowej.
Od 1.10.1993 r. działa jako Spółka z o.o. prowadząc kompleksową obsługę inwestorską jako inwestor zastępczy oraz prowadząc działalność projektową.
Zatrudniona Kadra inżynieryjno-techniczna wyspecjalizowana jest w prowadzeniu procesu inwestycyjnego, posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie zawodowe co pozwala na podejmowanie
zastępstwa inwestorskiego, nadzoru inwestorskiego inżyniera kontraktu itp., o różnym stopniu złożoności gwarantując prawidłowe prowadzenie procesu inwestycyjnego każdego zadania inwestycyjnego, ponadto  posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu materiałów i udzielamy wszechstronnej pomocy Inwestorom w uzyskiwaniu środków poza budżetowych na realizację inwestycji.
                                              
Zapewniamy nadzór inwestorski we wszystkich branżach gwarantując prawidłowe jego działanie i wyegzekwowanie od Wykonawców:

-    wysokiej jakości robót
-    terminowego wykonania
-    dokładną weryfikację kosztów inwestycji
                                                
Zatrudniamy również Kadrę posiadającą wiedzę, ukończone  szkolenia seminaryjne i doświadczenie w zakresie przygotowania i prowadzenia procedury przetargowej w oparciu o Prawo Zamówień  Publicznych.
Przedsiębiorstwo organizowało wiele przetargów na projektowanie, dostawy i wykonawstwo różnych zadań inwestycyjnych.
Na rzecz P.I.U. „Inwestprojekt” Sp. z o.o. pracują wykwalifikowani projektanci gwarantujący szybkie i profesjonalne wykonanie opracowań projektowych we wszystkich branżach.

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe

"INWESTPROJEKT"

Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 13

10-444 Olsztyn

 +48 89 533-14-04, +48 89 533-15-41